• Aanvraag wijkbudget en spelregels

  Ja
  Nee

  * Deze velden zijn verplicht.

  In de begroting moet gespecificeerd zijn wat de verwachte uitgaven zijn. Tevens dient gespecificeerd te zijn welke inkomsten (van deelnemers, sponsors/fondsen, overige inkomsten) verwacht zijn en welk deel aan wijkplatform Rijkerswoerd gevraagd worden. Afhankelijk van de hoogte van de aanvraag zal er eventueel een voorschot worden betaald. Dit kan variëren van 50 tot 100%. 

   

  SPELREGELS  

  • De aanvraag wordt gedaan door een persoon of organisatie.
  • Bij verzenden van de aanvraag stelt de aanvrager zichzelf danwel de organisatie, namens wie de aanvrager de aanvraag doet, verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan/activiteit en het eventueel toegekende budget.
  • Het wijkplatform vraagt de aanvrager aanwezig te zijn om zijn/haar plan/activiteit op het eerstvolgende wijkplatformoverleg toe te lichten (zie data pagina platformoverleg).
  • De aanvraag komt op de agenda van het platformoverleg.
  • Na stemming op dit platformoverleg zal de aanvrager hierover geïnformeerd worden. 
  • Uiterlijk 21 kalenderdagen na de activiteit dient een verslag van de gehouden activiteit te worden aangeleverd bij het wijkplatform. Dit verslag zal geplaatst worden op de website en mogelijk gebruikt worden als kopij voor het wijkblad Het Woerdje. Het gevraagde verslag dient inzicht te geven in de bereikte doelgroep, resultaten en effecten. Foto's worden zeer op prijs gesteld. 
  • De activiteit moet meerwaarde hebben voor de wijk Rijkerswoerd en haar inwoners. 
  • Voor de financiering wordt uitgegaan van co-financiering, dit mag ook een eigen bijdrage (deelnemersbijdrage) zijn; het wijkplatform kan maximaal 75% van de kosten bijdragen. 
  • Personeelskosten worden niet vergoed.

   

   

  Activiteiten

  Koningsdag 'springt en ontmoet' 27 april bij sport- en wijkcentrum Rijkerswoerd. Hieronder kun je je aanmelden voor de kinderrommelmarkt. Zie verder programma bij agenda en nieuwspagina op deze website. 

  Hier kun je je kraam reserveren voor Koningsdag t/m 12 jaar 

  Aanmelden kraam

  Hier kun je je plek reserveren voor Koningsdag 18+

  Aanmelden plek 

   

  Zie verder de agenda van onze wijk. Wil jij jouw activiteit ook in de agenda? Geef deze dan aan ons door. 

   

  Maa
  27

  Bezorgdatum Het Woerdje

  Vanaf week 13 wordt Het Woerdje huis-aan-huis b... Lees meer »

  Apr
  06

  Kunstcafé 55+

  Op donderdag 6 april 2023 is er weer een Kunstc... Lees meer »

   

   

  Wijkbudget aanvragen

  Vraag een wijkbudget Rijkerswoerd aan via dit formulier

  Aanvragen wijkbudget

   

  Aanmelden wijkgids

  Meld je onderneming aan bij wijkgids Rijkerswoerd

  Aanmelden wijkgids

   

  Wijkplatform Rijkerswoerd