• Aanvraag wijkbudget en spelregels

  Logo wijkplatform Rijkerswoerd 

  Let bij het invullen van het formulier erop dat er geen spaties of andere tekens worden gebruikt bij het invullen van e-mailadres of telefoonnummer (10-cijfers). Dit geldt ook voor de vragen met *, dit zijn verplichte velden! Mocht je niet direct een bevestiging via de website ontvangen, neem dan contact op met website@rijkerswoerd.net

   

  Ja

  * Deze velden zijn verplicht.

  In de begroting moet gespecificeerd staan wat de verwachte uitgaven zijn. Tevens dient gespecificeerd te zijn welke inkomsten (van deelnemers, sponsors/fondsen, overige inkomsten) verwacht wordt en welk deel aan wijkplatform Rijkerswoerd gevraagd wordt. Afhankelijk van de hoogte van de aanvraag zal er eventueel een voorschot worden betaald. Dit kan variëren van 50 tot 100%. 

   

  SPELREGELS*  

  De aanvraag wordt gedaan door een persoon of organisatie

  • Bij verzenden van de aanvraag stelt de aanvrager zichzelf danwel de organisatie, namens wie de aanvrager de aanvraag doet, verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan/activiteit en het eventueel toegekende budget, inclusief begroting. 
  • De aanvraag wordt besproken door het bestuur. Wanneer deze voldoet aan de spelregels en er nog voldoende budget beschikbaar is, dan wordt deze toegekend. 
  • Het bestuur houdt via de website, Het Woerdje en de wijkbijeenkomsten de wijk op de hoogte van de aanvragen. Hiertoe worden de aanvragen (toegekend en afgewezen) benoemd op de website www.rijkerswoerd.net/nieuws
  • De aanvrager wordt via de mail geïnformeerd over de toekenning.
  • Als na afloop van de activiteit blijkt dat er minder is uitgegeven dan het verleende voorschot, dan moet of het restant terugbetaald worden aan het wijkplatform of wordt dit op mindering gebracht op het nog toe te kennen bedrag.

  Communicatie 

  • Aankondiging van de activiteit dient ruim vóór aanvang van de activiteit te gebeuren (deadline Het Woerdje zie Kopijdatum).
  • Bij alle communicatie uitingen (denk flyers/ social media) verzoeken we het logo van het wijkplatform te plaatsen, om kennis te geven van de sponsoring.
   Het logo van het wijkplatform kan vanaf de website gebruikt worden (zie bovenaan deze pagina). Mocht een ander format gewenst zijn, neem dan contact op met wijkbudget@rijkerswoerd.net
  • Een verslag van de activiteit dient uiterlijk 21 kalenderdagen na de activiteit te worden aangeleverd bij het wijkplatform.
   Dit verslag wordt geplaatst op de website en mogelijk gebruikt als kopij voor het wijkblad Het Woerdje (afhankelijk van inleverdatum kopij).
  • Het gevraagde verslag nadien dient inzicht te geven in de bereikte doelgroep, resultaten en effecten. Foto's worden zeer op prijs gesteld (men dient zelf de AVG-regels hierover in acht te nemen). 

  Voorwaarden

  • De activiteit moet meerwaarde hebben voor de wijk Rijkerswoerd en haar inwoners. 
  • Voor de financiering wordt uitgegaan van cofinanciering, dit mag ook een eigen bijdrage (deelnemersbijdrage) zijn. 
  • Voor buurtfestiviteiten geldt per buurt een maximum van € 500 (afhankelijk van het aantal deelnemers). 
  • Per buurt mag maximaal één keer per twee jaar een aanvraag vanuit dezelfde buurt ingediend worden.
  • Personeelskosten worden niet vergoed.
  *Deze spelregels zijn opgesteld zoals vanuit de gemeente is geïntroduceerd om de leefbaarheid/cohesie in Rijkerswoerd te bevorderen. 

   

  Activiteiten

  Zie ook bij de werkgroep Cultuur of de Agenda voor de vaste- of aanstaande activiteiten!

   

   Gratis workshop dementie vriendelijk 12 juni

   

  Aanmelden voor Open Podium
  4 oktober!

   

   

  Mei
  22

  Fiets je fit, fietstocht op woensdag

  Fietsen is gezond en zorgt ervoor dat je langer... Lees meer »

  Mei
  23

  Kunstcafé 55+

  Voorbeeld tekst. Het kunstcafé 55+ wordt ook di... Lees meer »

   

   

  Wijkbudget aanvragen

  Vraag een wijkbudget Rijkerswoerd aan via dit formulier

  Aanvragen wijkbudget

   

  Aanmelden wijkgids

  Meld je onderneming aan bij wijkgids Rijkerswoerd

  Aanmelden wijkgids

   

  Laatste nieuws in je mailbox?

  Wil je op de hoogte blijven, abonneer je dan op ons laatste nieuws

  Wijkplatform Rijkerswoerd

  Wil je via je je mailbox op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit je wijk.

  Abonneer je en ontvang regelmatig een melding van het laatste nieuwtje!