• Privacy Statement

  Wijkplatform Rijkerswoerd

  Gevestigd aan sport- en wijkcentrum Rijkerswoerd, De Pas 44, 6836 DK Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens

  https://www.rijkerswoerd.net
  Sport- en wijkcentrum Rijkerswoerd
  De Pas 44
  6836 DK Arnhem

  Bestuur is de functionaris gegevensbescherming van wijkplatform Rijkerswoerd hij/zij is te bereiken via bestuur@rijkerswoerd.net

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Wijkplatform Rijkerswoerd verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld invullen van een formulier
  • Locatiegegevens
  • Bankrekeningnummer
  • Foto's gemaakt bij evenementen, activiteiten

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuur@rijkerswoerd.net, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Wijkplatform Rijkerswoerd verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Wijkplatform Rijkerswoerd analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Wijkplatform Rijkerswoerd neemt verantwoording op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van wijkplatform Rijkerswoerd) tussen zit. Wijkplatform Rijkerswoerd gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Bedrijfsportal Microsoft non-profit Office365 (cloudopslag); ClubCollect;

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Wijkplatform Rijkerswoerd bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Wijkplatform Rijkerswoerd verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wijkplatform Rijkerswoerd blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Wijkplatform Rijkerswoerd gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door wijkplatform Rijkerswoerd en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bestuur@rijkerswoerd.net.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

  Wijkplatform Rijkerswoerd wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Wijkplatform Rijkerswoerd neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bestuur@rijkerswoerd.net

  Activiteiten

  Zie ook bij de werkgroep Cultuur of de Agenda voor de vaste- of aanstaande activiteiten!

   

   Gratis workshop dementie vriendelijk 12 juni

   

  Aanmelden voor Open Podium
  4 oktober!

   

   

  Mei
  22

  Fiets je fit, fietstocht op woensdag

  Fietsen is gezond en zorgt ervoor dat je langer... Lees meer »

  Mei
  23

  Kunstcafé 55+

  Voorbeeld tekst. Het kunstcafé 55+ wordt ook di... Lees meer »

   

   

  Wijkbudget aanvragen

  Vraag een wijkbudget Rijkerswoerd aan via dit formulier

  Aanvragen wijkbudget

   

  Aanmelden wijkgids

  Meld je onderneming aan bij wijkgids Rijkerswoerd

  Aanmelden wijkgids

   

  Laatste nieuws in je mailbox?

  Wil je op de hoogte blijven, abonneer je dan op ons laatste nieuws

  Wijkplatform Rijkerswoerd

  Wil je via je je mailbox op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit je wijk.

  Abonneer je en ontvang regelmatig een melding van het laatste nieuwtje!