• Veilig in de wijk

  Veiligheid is een groot begrip, toch zijn er veel zaken die hieronder vallen en waar wij ons graag mee bezighouden. Als werkgroep hebben wij aandacht voor de verkeersveiligheid, WhatsApp buurtpreventie, zorg, jongerenbeleid en AED en burgerhulpverlening. Alles wat de wijk Rijkerswoerd nodig heeft of aandacht behoeft willen wij aanpakken. Echter zal niet alles ineens opgelost kunnen worden, wij hebben de hulp van de gemeente nodig, er zijn tegenstrijdige belangen of er moet geïnvesteerd worden.

  Op het gebied van de verkeersveiligheid en parkeren hebben we de grootste problemen in kaart gebracht. Met team leefomgeving is afgesproken de problemen clustergewijs aan te pakken. Een van deze clusters was de Erasmussingel, eind 2020 is deze in overleg met de bewoners veiliger gemaakt. Een volgend project is de parkeerproblematiek in Rijkerswoerd-Oost.

  Overlast is een lastig probleem, omdat voor de jongeren geen of onvoldoende eigen ruimte is om terug te trekken of elkaar te ontmoeten. Hierdoor staan de jongeren op plekken in de wijk waardoor overlast ontstaat. De wijk is 30 jaar geleden gebouwd en is er onvoldoende rekening gehouden met opgroeiende jeugd en dat de behoefte anders is. Daar is niet genoeg op geanticipeerd en daar willen wij extra aandacht aan besteden.

  Zo willen wij een jongerenraad oprichten waarin de jeugd zitting heeft om zelf mede te bepalen waar de behoefte ligt. Samen met de ketenpartners proberen wij dan tot ieders tevredenheid tot een goede oplossing te komen.

  Inmiddels is er een JOP (Jeugd Opvang Plek, 2022) geplaatst aan de rand van Rijkerswoerd, naast CBR de groenstrook aansluitend met de Burgemeester Matsersingel (ten hoogte van de ANAC). 

  Hebben jullie ideeën, wil je je aansluiten bij onze werkgroep om samen de schouders eronder te zetten? Rijkerswoerd verdient het, help je mee?

  Heb je suggesties of vragen. Klik op het logo voor het direct sturen van een e-mail naar vidw@rijkerswoerd.net (coördinator Marcel van Draanen).

   

  Update wijkplatform activiteiten

  Geschreven op

  Wijkgenoten, vrijwilligers en netwerkers van onze wijk Het is inmiddels volop zomer als wij dit schrijven.

   

  WhatsApp Buurtpreventie

  Geschreven op

  Ben jij al lid van een WhatsApp Buurtpreventiegroep? Een WhatsApp Buurtpreventiegroep, is een groep in de chat app WhatsAp...

   

  Help ons gevaarlijke paaltjes weg te krijgen

  Geschreven op

  Uit de Fietsmonitor 2021 door I&O Research blijkt dat paaltjes door fietsers als het grootste gevaar wordt ervaren.

   

  AED's in de wijk Rijkerswoerd

  Geschreven op

  Ik ben Marcel van Draanen en sinds dit voorjaar lid van de werkgroep ‘Veilig in de wijk’, onderdeel van het Wijkplatform R...

  Activiteiten

  Zie programma's bij agenda op deze website. Zie ook bij de werkgroepen Activiteiten of Cultuur

   

  Aanmelden Buurtrestaurant

   

  Aanmelden Open Podium 

   

  Zie verder de agenda van onze wijk. Wil jij jouw activiteit ook in de agenda? Geef deze dan aan ons door. 

   

  Sep
  24

  Kopij en advertentie inleveren Het Woerdje

  Vandaag de laatste dag voor het inleveren van k... Lees meer »

  Sep
  27

  Buurtrestaurant 27 september

  Er staat weer een tweede buurtrestaurant op de... Lees meer »

   

   

  Wijkbudget aanvragen

  Vraag een wijkbudget Rijkerswoerd aan via dit formulier

  Aanvragen wijkbudget

   

  Aanmelden wijkgids

  Meld je onderneming aan bij wijkgids Rijkerswoerd

  Aanmelden wijkgids

   

  Wijkplatform Rijkerswoerd