• Interview met onze eigen wijkhandhavers

  Geschreven op

  Twee van onze wijkhandhavers (BOA’s in de wandeling) waren aanwezig op een van de vergaderingen van wijkplatform Rijkerswoerd. Wat zij vertelden wekte onze interesse. Na wat heen en weer bellen en mailen spraken wij een ontmoeting af. Met een hele lijst vragen onder de arm togen wij naar het stadskantoor voor een uitgebreid interview met Anouk Zandstra, sinds kort wijkhandhaver voor Rijkerswoerd en Kevin Besselink, die al langer onze wijk onder zijn hoede heeft. Doel van dit gesprek was om de rol en verantwoordelijkheden van de BOA duidelijk te maken voor de bewoners van onze wijk waarvoor zij ingezet worden.

  Wij schuiven aan in een rustige kamer en ik brand los.

   

  Is een BOA hetzelfde als een Handhaver?

   

  BOA en Handhaver zijn verschillende termen voor dezelfde functie.

   

  Wat is het verschil met een politieagent?

   

  Het voornaamste verschil zit hem erin dat de politie de openbare orde handhaaft, een handhaver is verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de wijk. Een agent is bevoegd voor de opsporing van nagenoeg alle strafbare feiten, een handhaver heeft een selectief pakket waar op hij of zij kan handhaven.

   

  Hoe word je BOA?

   

  Kevin en Anouk hebben de speciale MBO3 opleiding ‘Handhaving Toezicht en Veiligheid (HTV) gevolgd. Deze opleiding omvat vakken als Rechtsgeleerdheid, Strafrecht, Bijzondere Wetten, Aanhoudingstechnieken (incl. gebruik van handboeien), Verdediging, Dienstverlening en Calamiteiten, Levensreddend Handelen, Sanctionerend Handelen.

  Communicatie maakt een belangrijk deel uit van de opleiding, compleet met oefensituaties met acteurs en apart examen. Hoe kun je mensen aanspreken of aanhouden. Hoe moet je een procesverbaal schrijven. Maar ook Nederlands, Engels en rekenen behoren tot de examenvakken. De opleiding wordt afgesloten met een stage.

  Beiden hebben op deze wijze het HTV diploma behaald plus het BOA getuigschrift.

  Kevin heeft zijn stage gedaan bij de politie in Winterswijk, waarbij hij van alles heeft gezien en gedaan. Na de opleiding heeft hij gesolliciteerd op de vacature voor handhaver in Arnhem. Sinds september 2020 is hij de wijkhandhaver voor de wijken Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg. Anouk heeft haar stage gedaan bij de gemeente Arnhem en heeft hier de nodige straatervaring opgedaan. Zij is sinds juni dit jaar ingezet als handhaver voor Kronenburg, Vredenburg en Rijkerswoerd.

   

  Krijg je ook bijscholing?

   

  Ja! Ter vergelijking: Als politieagent doe je één keer examen en dan ben je klaar. BOA’s moeten iedere vijf jaar door her- en bijscholing het diploma verlengen, met onder andere wetskennis en praktijk.

   

  Waarom ben je BOA geworden?

   

  Anouk wilde graag bijdragen aan de maatschappij bij de politie of beveiliging ofzo. Ze heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel en toen ze de open dag van de opleiding had bezocht, was ze meteen verkocht. Het mooiste van het vak is dat je jezelf kunt inzetten voor de leefbaarheid en veiligheid van de wijk. Zij wil iets betekenen voor de mensen in de wijk.

  'Voor bekeuringen uitschrijven krijgen wij echt geen extra beloning hoor!' voegt ze er aan toe. Het is afwisselend werk, iedere dag is anders. Zij vindt het heerlijk als mensen naar haar toe komen, of als zij benaderd wordt door scholen.

  Kevin houdt er ook van om aan de veiligheid en leefbaarheid bij te kunnen dragen. Hij wordt daarbij geboeid door wet- en regelgeving, vooral door het waarom van de dingen, de achtergrond van de regels. Later wil hij Hulp Officier van Justitie (HOvJ) worden. Op dit moment is hij vooral gemotiveerd voor het handhaven van de veiligheid in het verkeer. Daar zit iedereen in zijn eigen wereldje en door niet op te letten gebeuren de meeste ongelukken.

   

  Wat zijn de issues waar jullie zoal mee te maken krijgen?

   

  Zaken waar onze handhavers vaak mee te maken krijgen zijn verkeers- en parkeeroverlast,  door bijvoorbeeld aanhangers of caravans. Meestal gaat het dan om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Maar zij worden ook wel geroepen bij burenruzies, jeugdoverlast, geluidoverlast en soms bij verwarde personen of bij hulpverlening.

  Daarnaast regelen zij ook het verkeer bij ongevallen of voertuigen met pech.

  Naast opsporing in het kader van de eerder genoemde APV heeft de BOA ook toezichtbevoegdheid op bijvoorbeeld vergunningen. In tegenstelling tot de politie kan een handhaver daarnaast ook opdracht krijgen om een bestuurlijke boete uit te schijven bij overtreding van het bestuursrecht. De handhavers hebben goed contact met de wijkagenten, in het geval van een eventuele burenruzie kan er snel geschakeld worden.

   

  Hoe zit het met jullie eigen veiligheid?

   

  De BOA’s dragen een kogelvrij en steekwerend vest. Ook zijn zij voorzien van een portofoon met een noodknop. Als die ingedrukt wordt, is er snel politieversterking.

  De BOA is ook geweldsbevoegd in de zin van dat zij geweld en handboeien mogen gebruiken. Kevin en Anouk dragen geen wapenstok, dat verschilt per gemeente. Handhaving is nog geen landelijke eenheid. Zij patrouilleren meestal samen met twee of drie collega’s en werken veel samen met de politie.

  'Je moet situaties goed inschatten met betrekking tot je eigen veiligheid en continu de omgeving scannen', voegen zij er aan toe.

   

  Is het een volledige baan?

   

  Handhaving is een serieuze voltijdbaan, dat wil zeggen dat je 40 of 32 uur per week werkt.

  Het is ook een volcontinu baan, er wordt alle dagen gewerkt in ploegen van 8.30 tot 17.00 uur, van 14.30 tot 23.00 uur en van 19.00 tot 3.00 uur. Zoals gezegd op alle dagen van de week, inclusief weekenden en feestdagen. Een dienst bestaat uit 60% werken op straat en 40% administratie achteraf. Ieder dienst begint met een uitgebreide briefing.

   

  Zijn er dingen die jullie hebben meegemaakt die je zijn bijgebleven?

   

  Kevin vertelt over de keer dat hij een lijk vond, over een ongeval met dodelijke afloop en over een geval van suïcide voor de trein.

  Anouk herinnert zich uit haar tweede week een jongen die door een overdosis overleed en waarvan zij het dagboek vond. Verder is zij iedere keer weer getroffen door het lot van daklozen.

   

  Willen jullie onze lezers nog iets meegeven?

   

  Bijna in koor zeggen zij: 'BOA’s mogen bekeuringen geven, maar dat is niet het hoofddoel. Wij gaan altijd voor een goed gesprek, dan kunnen wij allemaal weer verder met onze dag!'

  Zij hebben ook nog een boodschap: 'Mensen zouden wat meer op elkaar mogen letten en elkaar wat meer helpen. Het is leven en laten leven'.

   

  Naschrift

   

  Het kan best zijn dat je naar aanleiding van dit artikel of om een andere reden nog vragen hebt aan of over Anouk en Kevin. Aarzel niet en stuur deze aan redactie@rijkerswoerd.net. Wij zorgen ervoor dat dit bij hen terechtkomt.

  Frans Lommen, redactielid Het Woerdje



  « Naar het overzicht

  Activiteiten

   

  Avond4Daagse 

  Kinderen die niet op school in Rijkerswoerd zitten kunnen zich inschrijven via onderstaande link.

  Website inschrijving 

  Kinderen die wèl op een school in Rijkerswoerd zitten kunnen het formulier downloaden en inleveren op hun eigen school. 

  Inschrijfformulier voor school 

   

   

  Zie onze programma's bij de werkgroepen Activiteiten of Cultuur

  of de agenda voor de vaste- of aanstaande activiteiten

   

  Aanmelden Open Podium 

   

  Wil jij jouw activiteit ook in de agenda? Geef deze dan aan ons door!

   

  Maa
  01

  Open Podium vrijdagavond 1 maart

  Elke vrijdagavond van de maand wordt er in spor... Lees meer »

  Maa
  02

  Kinderkledingverkoop zaterdag 2 maart

  Zaterdag 2 maart toveren wij de schoolaula van... Lees meer »

   

   

  Wijkbudget aanvragen

  Vraag een wijkbudget Rijkerswoerd aan via dit formulier

  Aanvragen wijkbudget

   

  Aanmelden wijkgids

  Meld je onderneming aan bij wijkgids Rijkerswoerd

  Aanmelden wijkgids

   

  Laatste nieuws in je mailbox?

  Wil je op de hoogte blijven, abonneer je dan op ons laatste nieuws

  Wijkplatform Rijkerswoerd

  Wil je via je je mailbox op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit je wijk.

  Abonneer je en ontvang regelmatig een melding van het laatste nieuwtje!