Beeldmerk logo Wijkplatform Rijkerswoerd

Vrijwilligersbeleid

  • Wat is de plek van vrijwilligers binnen de organisatie?
  • Hoe worden vrijwilligers geworven?
  • Is er een vrijwilligerscontract?
  • Welke vormen van begeleiding zijn er?
  • Vallen de vrijwilligers met al hun activiteiten onder de vrijwilligersverzekering?
  • Hoe worden de vrijwilligers gewaardeerd?
  • Welke veiligheidsrisico’s zijn er?
  • Etc etc

Vinden wij dit belangrijk JA, kunnen wij dit allemaal zelf binnen het bestuur NEE, daarom doen wij een beroep op een vrijwilliger binnen onze wijk Rijkerswoerd, die onze vrijwilligerscoördinator wil zijn en dit beleid volgens de (onze) regels wil opzetten. Zie onze vacature.


Het vrijwilligersbeleid

Deze wordt nog uitgeschreven, zodra er een vrijwilligerscoördinator is aangesteld.