Beeldmerk logo Wijkplatform Rijkerswoerd

Team Veilig in de Wijk

Veiligheid is een groot begrip, toch zijn er veel zaken die hieronder vallen en waar wij ons graag mee bezighouden. Als team hebben wij aandacht voor de verkeersveiligheid, WhatsApp buurtpreventie, zorg, jongerenbeleid en AED. Alles wat de wijk Rijkerswoerd nodig heeft of aandacht behoeft willen wij aanpakken. Echter zal niet alles ineens opgelost kunnen worden, wih hebben de hulp van de gemeente nodig, er zijn tegenstrijdige belangen of er moet geïnvesteerd worden.

Op het gebied van de verkeersveiligheid en parkeren hebben we de grootste problemen in kaart gebracht. Met Team Leefomgeving is afgesproken de problemen clustergewijs aan te pakken. Een van deze clusters was de Erasmussingel, eind 2020 is deze in overleg met de bewoners veiliger gemaakt. Een volgend project is de parkeerproblematiek in Rijkerswoerd-Oost.

Ook de overlast is een probleem, niet in de laatste plaats omdat voor de jongeren er geen of onvoldoende eigen ruimte is om terug te trekken of elkaar te ontmoeten. Hierdoor staan de jongeren op plekken in de wijk die tot overlast zijn. De wijk is 30 jaar geleden gebouwd en is er rekening gehouden met speelplekken voor de kleine kinderen tot en met 7 jaar of iets daarboven, inmiddels is de jeugd uitgegroeid tot jong volwassenen en is de behoefte anders. Daar is niet genoeg op geanticipeerd en daar willen wij extra aandacht aanbesteden.

Zo willen wij een jongerenraad oprichten waarin de jeugd zitting heeft om zelf mede te bepalen waar de behoefte ligt. Samen met de ketenpartners proberen wij dan tot ieders tevredenheid tot een goede oplossing te komen.

Hebben jullie ideeën, wil je je aansluiten bij ons team om samen de schouders eronder te zetten? Rijkerswoerd verdient het help je mee?

 

Het team van Veilig in de Wijk

Steven de la Fosse

Veiligheid, WhatsApp, Jongeren

Jolien Dekkers

Groen Plein | Jongeren

Petra Willemsen

Veiligheid en parkeren