SOCIALE WIJKTEAMS

Voor steun en advies dichtbij
Als je het even niet meer ziet zitten, problemen ervaart met opvoeden of opgroeien. Als je zorgen hebt over je partner, ouders of kinderen. Maar ook als je moeite hebt om rond te komen, zelfstandig wil blijven wonen of weer mee wil doen in de buurt.

Hebt u voorzieningen of professionele hulp nodig? Voor uzelf of voor uw gezin? U krijgt één vaste coach bij het wijkteam, die er alles aan doet u snel te helpen. De coach van het wijkteam kijkt samen met u wat er precies aan de hand is en maakt samen met u een plan.
Wellicht kunnen vrienden, familie, bekenden of buren iets voor u doen. Als er professionele hulp nodig is, helpt uw coach om dit te regelen.

Met spoed hulp nodig?

Soms kan hulp niet wachten op een afspraak met een wijkteam en is direct ingrijpen nodig

Huisartsenpost

Heeft u met spoed een huisarts nodig buiten kantooruren, in het weekend en feestdagen, dan kunt u contact opnemen met de huisartsenpost (0900-1598).

Acute ziekte of ongevallen

Is er sprake van acute ziekte, levensbedreigende situatie of ongevallen? Dan neemt u natuurlijk contact op met het huisartsenpost of het landelijke noodnummer 112.

Crisissituatie in het gezin

Bevindt een kind zich in een onveilige situatie en is direct ingrijpen gewenst? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week het noodnummer van Jeugdbescherming Gelderland Spoedeisende Zorg bellen (0800 99 555 99).

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld kan 24 uur per dag (anoniem) gemeld worden bij het meldpunt Veilig Thuis: 0800-2000.