Wijkblad Het Woerdje is het wijkblad van de wijk Rijkerswoerd en wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de wijk Rijkerswoerd.

Redactie
Hans Geerlings, Frans Lommen en Robèr Goed

Medewerkers
Hetty Reebeen, puzzel
Patrick van Hoof, Edith Peters en Nienke Pol, column

Redactie en inleveren kopij:
Groene brievenbus bij de Jumbo of per e-mail redactie@rijkerswoerd.net

Advertenties & Vormgeving
Voor informatie en opgave:
Hans Geerlings, e-mail: redactiehetwoerdje@live.nl, | telefoon 026 327 41 05

Coördinatie bezorging wijkblad
Familie W.B. Vis, telefoon 026 327 19 09

Drukker
CP GrafiMedia Groep, Didam 0316 29 44 26

Aanleveren kopy voor Het Woerdje of verwachtte verschijningsdatum vind je hier in de agenda!

Oplage 5100 stuks – verschijnt 7x per jaar – Copyright © wijkplatform Rijkerswoerd

 

Tip de redactie

7 + 6 =