Platform overleg

sport- en wijkcentrum Rijkerswoerd De pas 44, Arnhem, Gelderland

Als bewoner kan je deelnemen aan dit overleg. Deze vindt plaats op locatie sport- en wijkcentrum Rijkerswoerd, De Pas 44 (ronde zaal). Echter wel graag aanmelden via info@rijkerswoerd.net.

Platform overleg

sport- en wijkcentrum Rijkerswoerd De pas 44, Arnhem, Gelderland

Als bewoner kan je deelnemen aan dit overleg. Als het van overheidswege duidelijk is dat wij dit op locatie sport- en wijkcentrum Rijkerswoerd kunnen houden, vindt dit daar plaats. Is dit niet toegestaan ontvang je bij aanmelding een digitale link voor het overleg digitaal via Teams van Microsoft. Echter wel graag aanmelden via info@rijkerswoerd.net.

Bezorgen wijkblad Het Woerdje

Als bewoner kan je deelnemen aan dit overleg. Deze vindt plaats op locatie sport- en wijkcentrum Rijkerswoerd, De Pas 44 (ronde zaal). Echter wel graag aanmelden via info@rijkerswoerd.net.

Platform overleg

sport- en wijkcentrum Rijkerswoerd De pas 44, Arnhem, Gelderland

Als bewoner kan je deelnemen aan dit overleg. Deze vindt plaats op locatie sport- en wijkcentrum Rijkerswoerd, De Pas 44 (ronde zaal). Echter wel graag aanmelden via info@rijkerswoerd.net.