Beeldmerk logo Wijkplatform Rijkerswoerd

Arnhem heeft grote ambities als het gaat om het terugdringen van de CO2-uitstoot in de stad, energiebewust wonen en ondernemen én andere maatregelen om te verduurzamen. Arnhem werkt hier in de wijken aan onder de noemer ‘Wijkgerichte Energietransitie’. Door middel van wijkinitiatieven voor nieuwe energie wil de gemeente er uiteindelijk voor zorgen dat alle wijken overstappen op een warmte-alternatief.

Duurzaam Rijkerswoerd zet zich ervoor in deze wijkinitiatieven tot stand te brengen. Door ons als werkgroep hiervoor in te zetten willen wijzelf, als wijkbewoners, voorop blijven lopen in de warmtetransitie.

Als werkgroep sluiten wij aan bij initiatieven van bewoners en proberen we gelijkgestemden samen te brengen. Zo kan informatie worden gedeeld en kan mogelijk geld worden bespaard door collectieve inkoop. Ook ondernemen wij zelf actie door bijvoorbeeld warmtewandelingen of een verduurzamingsmarkt te organiseren.

Op dit moment zoeken wij binnen de werkgroep een vrijwilliger die een kartrekkersrol op zich wil nemen. Als je hier belangstelling voor hebt of verder nog informatie of vragen hebt neem dan contact met ons op via duurzaam@rijkerswoerd.net

Wergroep Duurzaam

David van Logchem

duurzaam@rijkerswoerd.net